Start ... Swoje znamy
... Swoje znamy
Wycieczka na cmentarz

W dniu 28 października 2015r. uczniowie z klas I – III Szkoły Podstawowej w Podgórzu podobnie jak w roku ubiegłym wyruszyli autokarem na wycieczkę na cmentarz parafialny w Zakrzewie, aby uprzątnąć zbiorową mogiłę, zagrabić liście oraz zapalić znicze na grobie harcerzy i żołnierzy Wojska Polskiego.

Więcej…
 
Co można zobaczyć w Wyszogrodzie?

27 listopada 2012 wszyscy  uczniowie klas IV- VI wraz z naszymi nauczycielami: panią Beatą Ostrowską , panią Moniką Górką i panią Marianną Kaźmierczak odwiedziliśmy oddalony o 11 kilometrów Wyszogród.  Głównym celem wyjazdu była wizyta w Centrum Kultury „Wisła”. Podczas lekcji muzealnej przeprowadzonej przez dyrektora placówki Zdzisława Leszczyńskiego zostaliśmy  zapoznani z wielokulturową przeszłością naszych terenów. Z ciekawością wysłuchaliśmy wykładu na temat historii, kultury i obyczajów sąsiadujących z  ludnością polską menonitów (Holendrów), ewangelików(Niemców) oraz wyznawców judaizmu(Żydów). Poznaliśmy też historię i zabytki odkrytego pod Wyszogrodem w latach siedemdziesiątych jednego z pięciu znanych w Europie wczesnośredniowiecznego ośrodka kultu pogańskiego. Obejrzeliśmy również zabytkowe księgi  pochodzące ze zbiorów TNP w Wyszogrodzie.

Dyrektor Centrum Kultury „Wisła” Zdzisław Leszczyński oprowadził nas również po wyszogrodzkim Muzeum Wisły, gdzie mieliśmy możliwość obejrzenia  ekspozycji związanej z olenderskim zwyczajem produkcji powideł buraczanych, artefaktów związanych  z wytwarzaniem guzików z muszli rzecznych w Sochocinie oraz modeli statków rzecznych kursujących kiedyś po Wiśle.

Następnie udaliśmy się na promenadę wiślaną, skąd podziwialiśmy piękne widoki Królowej Polskich Rzek oraz dwa wyszogrodzkie mosty.

Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzenie Klasztoru ojców Franciszkanów. Ojciec gwardian Marek  Iwański oprowadził nas po budynku kościelnym i zapoznał z bogatą, sięgającą początków XV wieku historią wyszogrodzkiego klasztoru.

Opuszczając Wyszogród udaliśmy się na tamtejszy żydowski cmentarz, gdzie towarzyszący nam Pan Wiesław Żmuda opowiedział  o żydowskich zwyczajach pogrzebowych.

Już w drodze powrotnej do szkoły zgodnie stwierdziliśmy, że warto poznawać najbliższą okolicę- to przecież stąd się wywodzimy, że historia  naszej małej ojczyzny jest bardzo ciekawa.

 


Copyright © 2017 Szkoła Podstawowa w Podgórzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla themes, business website hosting.

Komitet Rodzicielski

Informacje dla nauczycieli

Programy

Reklama
Reklama
giodo_logo.jpg - 66.52 Kb

Realizowane projekty

Reklama
Reklama

Od Grosika Do Złotówki

Projekty

No images