Start Harmonogram spotkań z rodzicami
Drukuj

Harmonogram spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2016/2017

Data i godzina spotkania

Tematyka

27.09.2016

godz. 15.00 zebrania z wychowawcami

godz. 16.00 zebranie ogólne

godz. 16.30 zebranie trójek klasowych
Przedstawienie planu pracy szkoły na rok szkolny 2016/2017. Zapoznanie z WSO, z programem wychowawczym i programem profilaktyki zawierającym   wytyczne rządowego programu na lata   2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz planem działań rozwijających kompetencje czytelnicze uczniów. Ustalenie z rodzicami działań wychowawczych, które będą  realizowane w bieżącym roku szkolnym.  Przedstawienie oferty zajęć pozalekcyjnych. Omówienie zasad bezpieczeństwa w szkole i w drodze do szkoły. Wybór Oddziałowych Rad Rodziców. Sprawy różne.

25.10.2016

godz.15.00 – 16.00

16.00 – 16.30

Spotkania indywidualne  rodziców z nauczycielami  - „ostatni wtorek”.

Zebranie ogólne z rodzicami.

29.11.2016r.

godz.15.00 – 16.00

 

Spotkania indywidualne  rodziców z nauczycielami  - „ostatni wtorek”

20.12.2016r.

godz.15.00 – 16.00

 

Spotkania indywidualne  rodziców z nauczycielami  - „ostatni wtorek”

31.01.2017r.

godz. 16.00 zebranie ogólne

godz. 16.30 zebrania z wychowawcami

 

Podsumowanie wyników klasyfikacji za I semestr 2016/2017

28.03.2017r.

godz.15.00 – 16.00

Spotkania indywidualne  rodziców z nauczycielami  - „ostatni wtorek”

25.04. 2017r.

godz.15.00 -  klasy 0-III

godz.16.00 – klasy IV-VI

Klasowe zebrania z rodzicami. Bieżące wyniki w nauce i zachowaniu. Realizacja planu pracy wychowawcy klasowego. Upowszechnianie wśród rodziców kultury pedagogicznej w zależności od konkretnej sytuacji wychowawczej w klasie, rzeczywistych potrzeb i zainteresowań rodziców. Sprawy różne.

30.05.2017


Spotkania indywidualne  rodziców z nauczycielami  - „ostatni wtorek”

* Wychowawcy w miarę potrzeb organizują dodatkowe spotkania z rodzicami.

 
Copyright © 2017 Szkoła Podstawowa w Podgórzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla themes, business website hosting.

Komitet Rodzicielski

Informacje dla nauczycieli

Programy

Reklama
Reklama
giodo_logo.jpg - 66.52 Kb

Realizowane projekty

Reklama
Reklama

Od Grosika Do Złotówki

Projekty

No images